in-line bruslení > in-line trasy

Na bruslích po trase Odra – Nisa ( Tantow – Hagenwerder)

17.05.2009 - Redakce
Přejezd stezky Odra-Nisa na bruslích je opravdu unikátní. Nikde jinde na světě nenajdete několik set kilometrů dlouhou trasu, která se dá s malými výjimkami projet kompletní na inlajnech. Chybí ji dokonalost Flaeming Skate. Povrch tu není tak hladký, není zcela dotažen průjezd vesnic a měst. Krajina je tu však mnohem krásnější a trasa umožňuje opravdový dálkový přejezd, nikoli jen jízdu po okruzích. V tom je stezka Odra-Nisa naprosto světově výjimečná! Ve srovnání s Podunajskou stezkou v Rakousku je tu přece jenom mnohem kvalitnější povrch. Úseky s oblázkovým asfaltem jako v Rakousku jsou tu jen výjimečné.
V letošním a loňském roce vždy na 1.máje jsem projel na inlajnech úsek cyklostezky Odra-Nisa v úseku Tantow – Hagenwerder (dohromady asi 360 až 370 km). Na přejezd jsem potřeboval dvakrát necelé tři dny. 
O této cyklostezce již bylo napsáno několik článků, ale naprosto chybí podrobný popis vhodnosti jednotlivých úseků pro inlajny pro celou trasu. Dokonce nic takového dosud nikdo nenapsal ani v němčině. Prohledal jsem důkladně celý web, ale vždy jsem našel jen popisy určitých částí trasy. Také speciální bruslařský průvodce neexistuje. Existují jen průvodce pro cyklisty, ale ty se na vše dívají očima cyklistů, kterým je jedno, jestli v daném úseku je písek, hrubý asfalt nebo hlaďounké černé sklo.
Pokusím se popsat tuto trasu po jednotlivých úsecích, jejich vhodnost pro jízdu na inlajnech a upozornit na problémová místa. Celou trasu jsem absolvoval „na těžko“ s malým stanem a lehkým spacákem. Dal jsem přednost svobodě, co se týče místa noclehu před plánováním ubytování v některém z pensionů. Kdo by nechtěl jet s batohem, může si dopředu zamluvit přes internet nocleh ve velkém množství pensionů, které jsou přímo na trase. Tipy určitě najdete na stránce: http://www.oder-neisse-radweg.de/. Podrobný cestopis jízdy po jižní části stezky je od Jany Jiráskové zde: http://inlajn.cz/169-cestopis-odra-nisa-na-bruslich. V diskuzi pod článkem je popis úseku Hagenwerder – Zittau do blízkosti naší státní hranice.
Pro orientaci při jízdě jsem používal mapové průvodce Tourenfuehrer Oder-Neisse Radweg N.70 a N.71 2.Teil,
které vydala Sachsen Kartographie Dresden. Průvodce je ve velice šikovné formě  skládacích map. Jedna část je tvořena vždy čtyřmi mapkami. Na každou trasu si vždy můžete vzít pouze mapy, které potřebujete, navíc malý formát mapek umožňuje držet mapku v ruce v umělohmotném obalu i za jízdy.  

Tantow – Gartz  (podle různých zdrojů 14-17 km)

Přes vesnici Tantow vede železniční trať Berlín – Štětín. Dá se použít jako nástup na trasu při použití železniční dopravy. Je odtud blízko k místu, kde Odra opouští německo-polskou hranici a teče již výhradně Polskem do Štětína. Zpočátku se jede na severovýchod, poté se stáčí trasa na východ a ve vesnici Staffelde již na jih. Povrch je tu kvalitní, terén je mírně zvlněný. Za Staffeldem se stezka napojuje na hlavní silnici do Polska, která klesá k Odře. Jsou tu kočičí hlavy a silný provoz. 2 km je nutné přejít pěšky. Následuje průjezd městečkem Mescherin. Je tu zámková dlažba a místy panel, ale projet se dá. Za Mescherinem vede stezka přes zalesněné kopce. Povrch tvoří kompletně zámková dlažba, ale velice jemná, jízda po ní není problémem. Terén je však kopcovatý!. Po dešti může být povrch dlouho kluzký!  V městečku Gartz se objevují úseky kočičích hlav, nejsou však dlouhé, vždy jen několik desítek metrů. Brusle jsem nesundával a vždy to nějak překlopýtal.

Gartz – Schwedt  (23 km)

Na většině trasy je kvalitní povrch. Trasa vede buď po hrázi podél Odry, nebo jejích kanálů, část vede lesem.
Pro všechny úseky podél Odry platí, že trasa vede buď po vyvýšené hrázi, nebo pod ní, případně vedle sebe vedou souběžně obě trasy. Na hrázi bývá asfaltový pruh užší, pod ní širší a většinou s kvalitnějším povrchem. Výhodou horní trasy je krásný výhled na řeku Odru, její kanály a slepá ramena, různé mokřady s množstvím ptáků, nevýhodou je malá šířka a problém s vyhýbáním se cyklistům. Je možné si vybrat. Toto platí pro všechny úseky na trase Odra-Nisa, kde vedou souběžně obě trasy! Při průjezdu Schwedtem se opět často objevuje zámková dlažba, někdy poměrně hrubá, hlavně ve vilových čtvrtích.

Schwedt – Hohenwutzen (35 km)

Trasa vede podél kanálu, povrch je tu kvalitní. Výjimkou je 2 km dlouhý úsek za Stolpe, kde jsou děravé panely. Nejlepší je tu brusle sundat a přejít je pěšky. Já jsem to projel na bruslích, ale velmi obezřetně. Hrozí zaboření kolečka do děr a následný pád! Za Lunow – Stolzenhagen trasa cyklostezky Odra-Nisa zabočuje doleva na hráz podél Odry.  Po této hrázy vede také asfaltová trasa, není však značená. Možná se na ní dá dostat přímo ve Schwedtu a tím se vyhnout panelovému úseku, toto však nemám ověřeno. Značení oficiální cyklostezky vede podél kanálu. V Hohensaatenu se jede podél zdymadla, kousek také po panelech, ale ty jsou tu podstatně kvalitnější. Průjezd Hohenwutzenem je po zámkové dlažbě. Na hrázi jsou ukazatele vzdálenosti ve formě kamenných sloupků po sto metrech, na samotném asfaltu je potom nápis každého celého kilometru. Kilometr 0 je na začátku hráze dva kilometry severně od Lebusu.

Hohenwutzen – Kienitz (33 km)

Trasa vede po hrázi podél Odry po kvalitním povrchu. V Zollbruecke je přímo u cesty pěkná hospoda. Totéž platí i o Gross Neuendorfu a Kienitz, kde je hospoda přímo u přístavu. Tento úsek je rychlý a bezproblémový.
Výjimkou je stavba mostu přes boční rameno u Guestebieser Loose. Cyklostezka je značena obrovskou objížďkou. Lepší je brusle sundat a několik set metrů přejít přes staveniště až k silnici, která vede do Polska a odtud pokračovat dále.

Kienitz – Lebus (40 km)

Za Kienitz pokračuje bezproblémový kvalitní úsek až do Bleyen-Genschmar. Část trasy vede po hrázi nad silnicí s automobilovým provozem. Průjezd Bleyenem je kus po nekvalitní silnici. Problémem je překonání železniční trati do Polska v Kuestrinu. Trať je oplocená, přechod přes ni neexistuje. Cyklotrasa je vedená objížďkou po písku. Plot se dá obejít a přes trať přejít. Hned za tratí pokračuje opět asfaltová silnice. Dejte však velký pozor na případné projíždějící vlaky! Celý další úsek až do Lebusu je opět bezproblémový. Poslední 2 km vedou pod vysokým písčitým břehem a je tu poměrně hrubý povrch. Na začátku Lebusu je pěkná hospoda. Průjezd Lebusem je velmi problematický. Nejhorší je stoupání od Odry do prudkého kopce, kde se vystřídají snad všechny možné povrchy – kočičí hlavy, asfalt, nekvalitní panely.

Lebus – Frankfurt – Brieskow - Finkenheerd  (22 km)

Z konce Lebusu se nejdříve sjíždí po úzké cestě s kvalitním povrchem. Je to tu velmi úzké! Pozor na cyklisty a chodce! Následuje přejezd po hrubém asfaltu k hlavní silnici. Podél ní vede cyklostezka s velmi kvalitním povrchem, je však velmi zvlněná a jsou na ní dva mosty s dřevěnými prkny s drážkami. Hlavně při sjezdu na první dejte velký pozor. Celým tělem projíždějí opravdu pořádné vibrace! Na začátku Frankfurtu se odbočuje doleva prudkým sjezdem. Povrch je tu kvalitní, dojezd je také dobrý, ale mohou tu jet auta!! Další průjezd Frankfurtem už není moc dobrý. Střídá se hrubý asfalt s panely. Nejhorší je úsek skrz průmyslovou zónu, kde se asi 1,5 km musí jít pěšky. Jsou tu děravé panely, otřesný hrubozrnný asfalt. Přes vlastní centrum města se dá jet po dlažbách na bruslích kromě několika desítek metrů na nábřeží, kde jsou kočičí hlavy. Výjezd z Frankfurtu je po cyklostezce vedoucí vedle silnice. Je tu asfalt místy posypaný pískem. Před stoupáním na Lossow končí cyklostezka, je nutné jet po silnici s automobilovým provozem a mizerným povrchem. Na vlastní stoupání je lepší brusle sundat a jít pěšky. Na silnici je velký provoz, navíc je celá ve svodidlech. Na vrcholu stoupání je možné opět brusle nazout, povrch silnice je kvalitní až do vesnice Lossow, ve vesnici je mizerný asfalt. Na konci vesnice začíná velmi kvalitní cyklostezka se super povrchem vedoucí vlevo od hlavní silnice. Kvalitní povrch končí až v polovině sjezdu do Brieskowa. Konec sjezdu je po zámkové dlažbě.

Brieskow – Finkenheerd – Ratzdorf ( 40 km)

Brieskow-Finkenheerd je ideálním východištěm na stezku Odra-Nisa v její části na jih od Frankfurtu nad Odrou. Při příjezdu po železnici je nutné vystoupit ve stanici Finkenheerd-Kraftwerk! Nejdříve se jede nebo jde po chodníku, po několika stech metrech se zabočí doleva, přejde se kanál, za kanálem opět doleva a už jste na kvalitní cyklostezce s výborným povrchem. Stezka vás dovede až k Odře, kde se zabočí doprava již po hrázi. Následuje velice kvalitní úsek až do Eisenhuetten-Stadtu. Uprostřed trasy je v Autrithu příjemná hospoda hned u cesty. Průjezd městem je po chodnících, kus je tam i nepříjemná dlažba. Nakonec se odbočí na most. Za mostem se jede rovně opět po cyklostezce. Povrch je zde o něco horší než v úseku za Brieskowem. Opět i tu platí, že se dá jet místy po hrázi nebo pod ní. Pokud šlo jet po hrázi, vždy jsem si tuto variantu vybral kvůli výhledům. Ta možnost totiž není všude! Místy jste odkázáni jet pouze pod hrází, odkud není nic vidět. Cílem tohoto úseku je Ratzdorf – místo ústí Nisy do Odry. Dále již trasa vede podle Nisy, která je mnohem menší řekou než Odra.

Ratzdorf –Guben - Forst (50 km)

V Ratzdorfu je možné jet obloukem kolem vesnice podél ústí Nisy do Odry. Toto místo určitě nevynechejte! Možné je též ve vesnici zabočit doprava a za vesnicí projet lesem. Na hrázi za vesnicí končí asfalt a 1 km je povrch tvořen nesjízdnými panely. Na křižovatce cesty přes les a hráze opět začíná kvalitní povrch. Kvalitu cesty přes les neznám. Až do Coschenu je stezka kvalitní. Za ním se střídají úseky po silničkách s malým automobilovým provozem a stezka podél silnice. Vjezd do Gubenu je po vedlejší silnici s auty po nekvalitním asfaltu. Vlastní průjezd městem vede po stezce se zámkovou dlažbou podél menší říčky. Za městem se jede po cyklostezce podél větší silnice. Stezka se poté více či méně vzdaluje od silnice. Ve vesnici Gross Gastrose jsou několik desítek metrů kočičí hlavy. Potom však už následuje kvalitní úsek po hrázi a podél kanálu. Je tu vidět i zajímavé vodní dílo. Stezka je velice pěkná, místy jsou však na ní  napadané větvičky ze stromů. Bez problémů se dojede až před Forst. Vjezd do města není ideálně označen. Bylo to jediné místo, kde jsem ztratil značení. Jinak je stezka Odra-Nisa značena výborně. Přes několik čtvrtí Forstu jsem se nakonec po nepříliš kvalitních silnicích dostal do centra, kde jsem se zásobil na další trasu. Je tu výborná možnost nakoupit v supermarketech. Poté jsem dojel na nábřeží, kde jsem opět našel cyklostezku. Její povrch ve městě však tvoří velmi nekvalitní panely.

Forst – Bad Muskau (30 km)

Za městem po projetí čtvrti se sportovními areály začíná konečně opět kvalitní stezka. Tu přerušila pouze objížďka ve vesnici Zelz, kde se muselo objet staveniště. Pokud dosud trvá, pozor na sjezd zpět k Nise! Před Bad Muskau se jede kus po silnicích s menším autoprovozem. Vlastní vjezd do lázeňského města je komplikovaný. Cyklostezka Odra-Nisa je značena po pískových cestách. Variantou by byla jízda po hlavní silnici s auty. Já jsem brusle sundal a prošel jsem městem pěšky přes krásný zámecký park. Přes samotné centrum jsem také prošel pěšky a nazul brusle až za mostem, přes který vede hlavní silnice do Polska.

Bad Muskau – Rothenburg (35 km)

Tento úsek je nejkrásnější na celé trase! Vede krásnými borovými lesy většinou po vynikajícím povrchu, který místy připomíná Flaeming Skate. Na trase je však několik krátkých, ale zato velmi prudkých kopců i sjezdů! Z Bad Muskau se jede ještě po nepříjemné zámkové dlažbě do kopce podél hlavní silnice. Po chvíli se již zabočuje do lesů po krásné stezce. Střídají se lesy, louky a malebné vesničky. Krátce vede stezka i po vedlejších silnicích s nepatrným autoprovozem. Za Breckenbergem je výborné místo pro bivak. Je tu altánek na vysokém břehu nad Nisou uprostřed rozsáhlých lesů. Tady jsem přespal. Před Rothenburgem se stezka napojuje na hlavní silnici. Vlastní příjezd do města vede po chodnících. Je lepší tady jet brzo ráno, kdy Němci ještě spí. V této době jsem mohl jet přímo po silnici, která má mnohem kvalitnější povrch než chodníky. Rothenburgem jsem díky tomu doslova „prosvištěl“.

Rothenburg – Goerlitz  (33 km)

Za Rothenburgem se jede po cyklostezkách střídavě podél silnice a mimo ní. Dojede se až k areálu „Kulturinsel Einsiedel“. To je něco mezi westernovým městečkem, agroturistikou a lunaparkem. Jezdí sem velké množství lidí. Odbočí se doprava přes les, poté doleva po stezce s mimořádně kvalitním povrchem se dojede až na křižovatku před vesnicí Deschka. Tady je cyklostezka Odra-Nisa značena doleva do vesnice a dále přes několik vesnic po silnici s autoprovozem. Není to moc příjemný úsek. Alternativou by bylo odbočit na křižovatce doprava a po polních komunikacích dojet před Goerlitz tudy. Nemám prozkoumáno. Začátek je po asfaltu. Před městem se podjíždí dálnice. Značení je tu poněkud zmatené. Nakonec vás navede na prašnou cestu, po které musíte jít asi 1,5 km pěšky. Následuje jízda po zvlněném povrchu, která končí prudkým sjezdem do staré části Goerlitzu. Tady pozor! Sjezd končí kočičími hlavami! Vlastní průjezd městem není nic moc. Já jsem opustil stezku a šel se podívat do centra něco nakoupit a prohlédnout si město. 

Goerlitz – Hagenwerder (10 km)

Kvalitní cyklostezka vede podél Nisy pod železničním mostem, poté pokračuje kolem vodních nádrží s možností koupání a přes vilové čtvrti, kde se trochu motá po ne vždy kvalitním povrchu. Za městem již začíná dobrá cyklostezka. Má sice poněkud hrubší povrch než ve Flaeming Skate, ale je široká a přehledná. Tady jsem potkal nejvíce bruslařů za celou trasu. Po stezce rychle dojedete do Hagenwerderu. Stezka objíždí městečko zleva. V loňském roce na ní probíhaly stavební práce. Z Hagenwerderu se dá dojet vlakem do Liberce přes Zittau. V tomto úseku již platí síťové jízdenky společné pro český i německý úsek  Libnet+.

Autor: Libor Hnyk

Přečteno 8447x

Komentáře

díkypetr, Reagovat
 
Přidat komentář
Vypsat označené komentáře
Vypsat všechny komentáře
Zobrazit všechny chronologicky
in-line trasy
Živé diskuze
3.03. 23:05 BAZAR: Re: K2 ALEXIS 84 BOA 2014
19.06. 20:36 BAZAR: Prodám kolečka 110 mm
9.06. 13:55 BAZAR: Prodám dámské in-line K2 Celena W
1.06. 17:02 Ubytovaní na Flaeming skate: Wahlsdorf - pension Flaeming
13.05. 10:56 BAZAR: K2 ALEXIS 84 BOA 2014
13.05. 00:49 BAZAR: K2 Pro Longmount
7.05. 21:17 BAZAR: Re: FILA Primo LX 90 Black/Green vel. 10,5 (45) - měsíc staré
Anketa
Po které straně jezdí bruslaři a po které cyklisti?
Připadá vám otázka legrační? V reakci na nedávnou nehodu bruslaře s cyklistou vyhlašujeme novou anketu, ve které si snad osvěžíte zásady jízdy na bruslích.
Cyklisté i bruslaři jezdí vpravo
1497014970
Cyklisté i bruslaři jezdí vlevo
1915919159
Cyklista je řidič a jede v pravo, bruslař je chodec a jede vlevo
1410014100
Pokud nejsme na silnici, každý si jede, jak se mu zachce
1354913549
Další ankety
Nejčtenější
Facebook - přidejte se!

kalimera ikonka   studentské reality vyměňme si ikonky: